Wing Tsun Çocuk

Wing Tsun Çocuk

11427744_10205654574056199_6277787651594647926_nÇocuklarımızın gelişimine çok yönlü anlamda katkıda bulunacak aktiviteler araştırılsa modern çağın geçmişten miras aldığı en etkin aktivitesi Wing-Tsun olurdu. Müfredatında bulunan çeşitli egzersizler sayesinde küçük yaştan itibaren beynin çift lopunu kullanmayı ve neticesinde zeka ve beden yetilerini en üst düzeyde bir noktaya taşımayı hedefleyen Wing-Tsun birçok uzman tarafından 21. Yüzyılın sanatı olarak tanımlanmaktadır.

Bir savaş sanatı olarak çocuklarımızın kendilerini korumayı öğrenmeleri amacıyla çalışmasını arzu ettiğimiz Wing-Tsun’un çocuklar üzerindeki olumlu etkilerini genel anlamda aşağıdaki temel konular halinde özetleyebiliriz. Düzenli olarak Wing-Tsun çalışmalarına katılan çocukların:

  • Sosyal iletişimleri artar,
  • Kendini ifade etme yetisi ve özgüveni artar,
  • Medeni cesareti ve sorumluluk bilinci artar,
  • Hata yapma korkusundan kurtulur; cesareti artar,
  • Gurup içinde alacağı rollerle potansiyelini farkeder,
  • El becerisi gelişir ve bu da zeka gelişimini doğrudan etkiler,
  • Sağlık ve zindelik konusunda şuurlanır,
  • Doğru nefes almayı öğrenir ve heyecanını control etmeyi öğrenir,
  • Sevgi ve saygı dengesini kurmayı öğrenir,
  • Karar verme ve insiyatif kullanma becerisi artar,
  • Konsantrasyon sorunları varsa zamanla çözülür …

12208739_10206670189885960_4277488283687717523_nÖzgüven ve başkalarına güven, daha çocukluktan sahip olunması gereken en önemli iki özellik değil midir? Daha ilk günlerden sürekli değişen partnerleriyle teması ve sorumluluk paylaşımını, çalışma sırasında partnerinin ona vurmayacağına incancını ve onun da partnerine vurmamak için her anlamda kontrolü elinde bulundurması gerektiğini öğrenen çocuklar zamanla çok daha karmaşık teknikleri sorunsuz yapabilmekte ve güvenmeyi, özür dilemeyi ya da affedebilmeyi öğrenmektedir. Yetişkinlerin bile müadele ettikleri bu iki kavram: özür dilemek ve affetmek, küçük yaşlarda kazanılması gereken hayati kavramlardır.
Kendi potansiyelini farketmenin mutluluğuyla sınırlarının ne kadar da uçsuz bucaksız olduğunu anlayan çocuklar öğrenmeye ve becerilerini geliştirmeye daha arzulu ve açık zihinli fertler oılacaktırlar. Aksi taktirde saldırgan, yalan söyleyen, bencil fertler olarak toplumun içinde dolaşan bir diğer sorunlu gurubun üyleri olmaya mahkumdurlar.

Anlatılanlara ek olarak derslerimizde aşağıdaki hususlar da işlenmektedir:

  • El ve göz koordinasyonu,
  • Konsantrasyon ve akıcı zihin,
  • Hızlı düşünme yeteneği,
  • El ve ayak hızı ve koordnasyonu,
  • Beden ve düşüncelerin kontrolü,
  • Endişe ve hayal kırıklığıyla mücadele,
  • Takım çalışması ve paylaşma,
  • Arkadaşlık, dostluk ve güven, vs..